Oranžová třída

Oranžová třída je třídou speciální - logopedickou. Nachází se v poschodí v pravé části budovy MŠ. Navštěvují ji děti s narušenou komunikační schopností. S dětmi pracují paní logopedky-učitelky s vysokoškolským vzěláním, se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie. Jsou tudíž oprávněné k nápravě poruch řeči. Zařazení dítěte do Oranžové třídy se zakládá na doporučení psychologa a logopeda z SPC, se kterými MŠ úzce spolupracuje. 

 

Vzhledem k velkým individuálním odlišnostem dětí z Oranžové třídy je potřeba, aby byl dětem poskytnutý dostatečný prostor i pozornost ze strany učitelky. Počet dětí navštěvující tuto třídu je proto snížen na minimálně 8 a maximálně 16 dětí. Logopedická péče probíhá intenzivně každý den. Ve třídě probíhá skupinová logopedie, která zahrnuje cvičení dechová, artikulační a fonační. Jde o přípravná cvičení pro logopedii individuální. Ta probíhá v logopedické pracovně, která je součástí Oranžové třídy, a zaměřuje se na nápravu jednotlivých hlásek řeči, na gramatické aspekty řeči, slovní zásobu a mnoho dalšího.

 

Děti z Oranžové třídy jsou maximálně podněcovány k řečovému projevu, je jim nasloucháno, je jim poskytnutý správný řečový vzor. Náprava řeči je zakomponována do her a všech výchovně-vzdělávacích činností.

 

Paní učitelky velmi úzce komunikují s rodiči dětí, kteří se velkou mírou podílí na nápravě řeči svých dětí.  Společnými silami se snažíme eliminovat řečovou vadu a maximálně připravit děti na úspěšný vstup do základní školy. 

 

Paní učitelky v Oranžové třídě:

Mgr. Klára Kružicová

Paní učitelka vystudovala gymnázium a následně pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Speciální pedagogika se specializací na logopedii a surdopedii.

Ve volném čase ráda sportuje, čte knihy a pracuje na zahrádce. Má ráda procházky v přírodě.

Mgr. Klára Zahrádková

Paní učitelka vystudovala střední pedagogickou školu v Kroměříži a pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, v oboru speciální pedagogiky (specializace logopedie, surdopedie).

Ve volném čase ráda sportuje, chodí do divadla a ráda si přečte dobrou knížku. 

 

Markéta Míčková

Asistentka pedagoga vystudovala obchodní akademii, absolvovala kurz asistenta pedagoga na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Ve volném čase chodí ráda do přírody, sbírá houby a ráda čte.

Kontakt na Oražovou třídu:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Konzultace po předchozí domluvě.

Free Joomla! template by L.THEME