Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Sluníčka

 

 

Bc. Nikol Santlerová

učitelka

Aprobace

— Gymnázium Hodonín (4leté)

— Akademie J.A.Komenského Hodonín (1 rok)

— Ostravská univerzita — Pedagogická fakulta

     (3 roky zakončené bakalářským diplomem)

— další vzdělávání v oblasti preprimární pedagogiky

 Jak dlouho pracujete v naší KMŠ?

V naší KMŠ pracuji od roku 2013, tedy zde pracuji započatým 5 rokem.

Co Vám přineslo školení pedagogiky Franze Ketta?

 Tato pedagogika mi rozhodně pomohla otevřít svou mysl při této práci, kdy mi umožňuje lépe se vcítit do dětské duše, napomáhá mi společně s dětmi objevovat, vžívat se a radovat se z okolního světa a jeho krás. V druhé řadě pak spolehnout se při práci s dětmi na jednoduchost, důslednost a také v důvěru a lásku nejen k sobě samému, ale i ke svému okolí. Jelikož nezačneme-li v první řadě u sebe, nemáme dětem pak dále co nabídnout.

V čem vidíte její největší smysl?

Její největší smysl vidím v samotném postoji k dítěti vůči okolnímu světu a společnosti, kdy dnešní doba je až příliš zaměřená na výkony. Kvantita požadovaných dovedností převažuje nad kvalitou osobnosti jedince jako takového a člověk tak může začít vnitřně strádat a upadat. Pedagogika Franze Ketta mě oslovila právě pro její opačný přístup ke člověku, především pak k duši dítěte, kdy již těm nejmenším se snažíme vštěpovat kvalitní lidské hodnoty, aby z nich vyrostli zdravě sebevědomí, uvědomělí a vnímaví lidé, kteří budou do života připraveni nejen po fyzické a psychické stránce, ale i po stránce duševní.

V čem byla pro vás školení nejvíce přínosná?

Jelikož se stále považuji za začínající učitelku, největším přínosem pro mne byly názorné ukázky využití metodiky v praxi a možnost tak lépe pochopit celistvost této pedagogiky, které pak mohu sama využít při práci s dětmi.

Co vám daly stáže v J. Tyrol pro vaši práci?

Stáže v J. Tyrolsku mi doslova otevřely oči v tom smyslu, kdy mi tamní děti, paní učitelky, ale i lidé napomohli lépe vnímat maličkosti i každodenní drobnosti života, které již bereme až příliš samozřejmě. Kupříkladu napomáhat ke klidnější a nenásilné atmosféře třídy tím, že děti budeme vést k tomu, aby se zabývaly i drobnými problémy, nepřehlížely je tak lehce a snažily se řešit pro nás i banální věci, jako je například zničená sponka kamarádky — jak tomuto problému můžeme v budoucnu předejít, jak se pokusit daný problém vyřešit, přimět děti k tomu, aby nad problémem uvažovaly samostatně a učily se hledat společná řešení.

 

Bc. Sabina Fryčková

učitelka, vysokoškolské vzdělání pro MŠ na Masarykově univerzitě

 

Mgr. Hana Tokošová - v současné době na MD

učitelka

Aprobace 

— Univerzita Palackého v Olomouci, bakalářské studium obor Učitelství pro mateřské školy a navazující magisterské studium obor Předškolní pedagogika 

Jak dlouho pracujete v naší KMŠ, co vám daly stáže v J. Tyrol pro vaši práci?

V KMŠ pracuji 3 roky, stáže mě obohatily v mnoha ohledech jak po stránce pracovní, tak i po stránce osobní. Jedná se o jedinečnou příležitost jak získat nové inspirace, nápady a podněty k přemýšlení přímo z několikaleté špičkově fungující praxe. Tyto stáže mi mimo jiné pomohly uvědomit si, že i v opravdu velkém kolektivu dětí je možné brát každé individuálně a naučit se rozlišovat, kdy je vhodné nechat dítěti prostor pro vlastní rozhodování v rámci jeho možností a schopností a kdy důsledně — ale klidně — trvat na stanovených pravidlech.

Co Vám přineslo školení pedagogiky France Ketta?

Školení mě naučilo, jak i z maličkosti udělat „velkou“ věc, naučilo mě více přemýšlet nad „obyčejnými“ věcmi a současně si uvědomit, že spoustu věcí v životě bereme jako samozřejmost a zapomínáme za ně být vděční, naučilo mě, že „méně, znamená více“.

V čem vidíte její největší smysl?

 Největší smysl této pedagogiky vidím právě v tom, že je smysluplná. Vede mě jako pedagoga k tomu uvědomovat si, že veškeré činnosti a aktivity s dětmi je třeba vést tak, aby měly smysl, aby pro děti byly atraktivní, pochopitelné a dotýkaly se všech jejich smyslů. Stejně tak mě učí, abych k tomuto uvědomování si vedla i děti. Naučila mě, nejen se kolem sebe dívat, ale i opravdu vidět.

V čem byla pro vás školení nejvíce přínosná?

To jsem v podstatě v kostce uvedla už výše, přínosem pro mě mimo již uvedené bylo naučit se nezahlcovat děti stále novými podněty, činnostmi a aktivitami, nechat jim více prostoru na prožití jedné činnosti, vzdělávací aktivity, a teprve z té se pomalu přesouvat a rozvíjet ji dále. Nenásilně v klidu a beze spěchu, podle potřeb dětí a ne podle „týdenního plánu“. Přínosem pro mě bylo i uvědomění si, že někdy i zdánlivá malichernost může mít pro děti velký význam a naopak to, čemu já připisuju význam, může být pro děti nepodstatné. I já se toho mohu od dětí spoustu naučit, stačí jim naslouchat a věnovat pozornost.

 

Free Joomla! template by L.THEME