6.A

Vytisknout

 

 P1120032small

 

 

 

Třídní učitelka: Mgr. Linda Tůmová 

Rozvrh hodin:

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:05 - 7:50 8:00 - 8:45 9:00 -9:45  10:05-10:50 11:00-11:45 11:55-12:40 12:50 - 13:35 13:45 - 14:30 14:40 - 15:25
PO    ČJ  VZ  Z  D  M  TVch / INF d    
ÚT    F  AJ  ČJ  M  HV  PČch/ TVd    
ST    VV  VV  PŘ  M  Z ČJ    
ČT    AJ  M  ČJ  D   TVch/ PČd     
   PŘ  M  ČJ  VO  AJ  INFch/ TVd    
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DISTANČNÍ VÝUKA - platforma Microsoft Teams
Malý návod, jak se pohybovat v novém prostředí: 
https://www.youtube.com/watch?v=suIwA2dvxD4&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/channel/UCAFAhwTMYkgsqfmyDj8Rf6g
 
DISTANČNÍ VÝUKA - rozvrh hodin od 1. 2. 2021 -  12. 2. 2021:
VI. A 1. 2. 3. 4. 5.
pondělí ČJ   Z    
úterý F AJ   M  
středa   ČJ INF  
čtvrtek   AJ ČJ D  
pátek     ČJ M   
 
 
 
 
 
 
 
 

Doporučení MŠMT (METODICKÉ DOPORUČENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM)

Vzdělávání distančním způsobem na 2. stupni ZŠ by mělo probíhat převážně on-line a kombinovat synchronní a asynchronní metody. Žákům budeme dále zadávat samostatné úkoly přes Microsoft Teams (cvičení z učebnice a pracovního sešitu, pracovní listy, kresby, psaní slohů, odkazy na videa ... viz výukové soubory, zadání) a potom společně během videohovoru projdeme práce nebo možná řešení. Videohovory tak budou sloužit k dodatečnému vysvětlení látky, reflexi učení a individualizaci. Ale těžiště výuky by mělo být v asynchronní výuce, kdy děti mohou pracovat podle svého tempa a časových možností.

Na 2. st. ZŠ nelze on-line výuku plánovat tak, aby synchronní aktivity kopírovaly běžný školní rozvrh.

SYNCHRONNÍ - učitel je propojen s dětmi prostřednictvím komunikační platformy MS Teams v reálném (stejném) čase (videohovor dle předem stanoveného rozvrhu). Skupina ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracuje na stejném/podobném úkolu.

ASYNCHRONNÍ - děti pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají.

!!! Pozor - PRAVIDLA DISTANČNÍ VÝUKY
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zadání všech úkolů najdete v MS Teams.