6.B

Vytisknout

 

Rozvrh hodin: 

HODINA
0 1 2 3 4 5 6 7 8
ČAS

7:05          

7:50

8:00          

8:45

9:00          

9:45

10:05          

10:50

11:00          

11:45

11:55          

12:40

12:50          

13:35

13:45          

14:30

14:40          

15:25

PO

 

-
Z
 D VZ
M
ČJ
 TV ch/ INF d    

ÚT

 

-
AJ
F
M
ČJ
ČJ
PČ ch/ TV d    

ST

 

-  ČJ M
VV
VV
VO

   

ČT

 

-
M
D
ČJ
AJ
TV ch/ PČ d
     


 

-
M

AJ
Z
HV
INF ch/ TV d
   

 

Aktuální informace:

Prosím rodiče i žáky, aby se seznámili s NOVÝM ŠKOLNÍM ŘÁDEM platným od 14. 10. 2020 (celý naleznete ve ŠKOLA - DOKUMENTY), distanční výuka.

 DISTANČNÍ VÝUKA - ROZVRH HODIN:

 6.B  1. 2.     3.  4.    5.
 Pondělí  Z      M  
 Úterý  AJ  F  ČJ  INF  
 Středa  ČJ    PŘÍ    
 Čtvrtek  AJ  D  ČJ   Doučování M - 13.00-14.00
 Pátek        

 Doučování z matematiky (Galuška, Hudec, Mazura, Nevídal Dom., Podrazilová, Klaudová): čtvrtek 13.00 - 14.00 (od 11. února)

 

 Doporučení MŠMT (METODICKÉ DOPORUČENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM)

Vzdělávání distančním způsobem na 2. stupni ZŠ by mělo probíhat převážně on-line a kombinovat synchronní a asynchronní metody. Žákům budeme dále zadávat samostatné úkoly přes Microsoft Teams (cvičení z učebnice a pracovního sešitu, pracovní listy, kresby, psaní slohů, odkazy na videa ... viz výukové soubory, zadání) a potom společně během videohovoru projdeme práce nebo možná řešení. Videohovory tak budou sloužit k dodatečnému vysvětlení látky, reflexi učení a individualizaci. Ale těžiště výuky by mělo být v asynchronní výuce, kdy děti mohou pracovat podle svého tempa a časových možností.

Na 2. st. ZŠ nelze on-line výuku plánovat tak, aby synchronní aktivity kopírovaly běžný školní rozvrh.

SYNCHRONNÍ - učitel je propojen s dětmi prostřednictvím komunikační platformy MTeams v reálném (stejném) čase (videohovor dle předem stanoveného rozvrhu). Skupina ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracuje na stejném/podobném úkolu.

ASYNCHRONNÍ - děti pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají.

 

DISTANČNÍ VÝUKA:

 Veškerá komunikace a zadávání úkolů probíhá přes MS Teams.