Projekty

Školní rok 2020/2021

projekt

 

1. Školní asistent - personální podpora MŠ: Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

2. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv: Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol v rozvoji kompetencí pro podporu individuálního přístupu k dětem, ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově heterogenní skupiny dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

3. Projektový den ve výuce (povinná aktivita): Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí spadajících do jednoho z následujících tří témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení.

 

Celé Česko čte dětem

https://celeceskoctedetem.cz/

unnamed

 

 

 

 

 

Prima vizus

http://www.primavizus.cz/

 20190409120435700 0001 1

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDVÍDEK NIVEA

meda2

Již od roku 2002 se děti setkávají ve více než 200 a od roku 2017 ve více než 400 mateřských školách s milým kamarádem a pomocníkem. Medvídek NIVEA pomáhá s aktivní integrací dětí předškolního věku a dětí s odloženou školní docházkou z různých sociálních skupin. Nenásilnou formou a přirozenou hrou podporuje u dětí kreativitu, individuální nezávislost a přispívá k celkovému rozvoji dětské osobnosti. Pomáhá předškolákům rozšiřovat jejich klíčové kompetence a připravuje tak děti k úspěšnému vstupu do základní školy.

Více na https://www.nivea.cz/medvidek?gclid=EAIaIQobChMIpo-tjdPd5AIVUOR3Ch2lOAF5EAAYASAAEgKZXvD_BwE

 

 DĚTI NA STARTU

 
dns 1 300x180

Celonárodní projekt "Děti na startu" je věnovaný dětem ve věku 4-9 let-

Jedná se o děti malé, velké, subtilní či s nadváhou, děti sportovně založené, nebo naopak. U všech dětí se projekt snaží probudit radost z pohybu.

https://ceskosehybe.cz/deti-na-startu/

 

 

 

 

 

 

 

Free Joomla! template by L.THEME