Omlouvání dětí

Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit první den absence, nejpozději do 7.30 hod., jinak je účtováno stravné v plné výši !

Omlouvat můžete: