Zápis do KMŠ

Vážení rodiče,

 

dle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy si Vás dovoluji informovat o průběhu zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022. Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v souladu s právními předpisy v termínu dle školského zákona, tedy v době ode dne 6. května 2021 do 16. května 2021. Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením se zápis bude realizovat bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

 

K zápisu je třeba doložit:

 

· Vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, je nutné vyplnit aktuální kontakt na zákonného zástupce (e-mail, telefon a adresu)

 

· Kopii rodného listu

 

· V případě, že nebudete mít potvrzeno povinné očkování od dětského lékaře, přiložíte Čestné prohlášení o povinném očkování (podepsané!) + kopii očkovacího průkazu

 

· Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat

 

Vyplněnou žádost o přijetí můžete doručit těmito způsoby:

 

Žádost o přijetí, Čestné prohlášení si můžete stáhnout na webových stránkách Mateřské školy, popř. mne kontaktujte a elektronicky je přepošlu.

 

Děkuji Vám za spolupráci

 

Zdeňka Baladová, ředitelka mateřské školy s křesťanskou výchovou