Veřejné dokumenty

Školní vzdělávací program 

Celistvá na smysl zaměřená pedagogika Franze Ketta

Školní řád

Mimořádná příloha školního řádu

Provozní a stravovací řád školní jídelny

Sanitační řád kuchyně

 

Výroční zprávy:

Zpráva o činnosti 2007-08

Výroční zpráva 2008-09

Výroční zpráva 2009-10

Výroční zpráva 2010-11

Výroční zpráva 2011-12

Výroční zpráva 2012-13

Výroční zpráva 2013-14

Výroční zpráva 2014-15 

Výroční zpráva 2015-16

Výroční zpráva 2016-17

Výroční zpráva 2017-18

Výroční zpráva 2018-19

Výroční zpráva 2019-20

 

 

Dokumenty pro rodiče:

Žádost o přijetí dítěte

Čestné prohlášení k očkování dítěte

Matriční list dítěte

Přihláška ke stravování

Zmocnění k vyzvedávání dítěte

Dohoda o docházce

Žádost o přijetí dítěte - individuální vzdělávání

Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání

 

Žádost o přijetí - prázdniny

 

Školské obvody mateřských škol

Seznam přijatých dětí pro šk.r. 2019-20 pod reg. čísly

 

Rozpočty:

 

Rozpočet rok 2017 - 1.čast

 

Rozpočet rok 2017 - 2.část

 

Střednědobý výhled  2018-19

 

Rozpočet rok 2018, Střednědobý výhled 2019-20

 

Rozpočet rok 2019, Střednědobý výhled 2020-21

 

Rozpočet rok 2020, Střednědobý výhled 2021-22

 

Rozpočet rok 2021Střednědobý výhled 2022-23

 

Ochrana osobních údajů (GDPR):

 

 Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR- pověřenec

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů (fotografie)