Vinaora Nivo Slider 3.x

Děti dvou až tříleté

Dobrý start rodičů dětí dvouletých a podmínky úspěšného zvládnutí adaptačního období

 (specifika vzdělávání dvouletých dětí v MŠ)

 

Rodič – dítě-učitel: společné hledání možností a příležitostí, které s sebou přítomnost dětí v tomto věku v MŠ přináší. Základním východiskem je situace, kdy s ohledem na dítě není sice jeho umístění ve vzdělávacím zařízení ideálním řešením, ale stane-li se realitou, je třeba k ní přistupovat s maximální odpovědností a profesionalitou.

Adaptační období, potřebné zázemí, specifické podmínky, připravenost prostředí, specifická odbornost pedagogické a pomocné pracovnice, úzká spolupráce s rodiči a mnohé jiné.

Proces adaptace je dlouhodobá  4 – 8 týdenní záležitost s aktivním zapojením rodičů, což není samozřejmostí pro mnohá předškolní zařízení, natož pro rodiče.

To, že děti do tří let potřebují naprosto jinou péci než děti starší, je teď neoddiskutovatelné. Společnost Pedagogiky Franze Ketta, se tématu nejmenších dětí v MŠ věnuje systematicky.

(mj. - tato pedagogika se stala základem koncepce naší KMŠ, se kterou již delší čas pracujeme)

Začátkem roku 2017 jsme měli možnost navštívit MŠ ve Vídni, kde mají s přítomností nejmenších dětí ve školkách dlouholeté zkušenosti. Právě ředitelka této vídeňské MŠ Renate Berger spolu s Georgem Batzerem, autorem knihy Dívej se a žasni s dětmi do tří let, přijeli také za námi, aby se s námi o své dlouholeté zkušenosti podělili (Seminář „Dobrý start-specifika vzdělávání dvouletých dětí v MŠ“, pořádala zmíněná společnost PFK spolu s Katedrou sociální pedagogiky MU v Brně).

  

PROCES  ZAŘAZENÍ  2 – 3 LETÝCH DĚTÍ:

1)    Zápis do MŠ  -  květen

2)    Schůzka s rodiči – konec května 

3)    Individuální pohovory s jednotlivými rodiči – dle dohody do konce června

4)    Schůzka s rodiči – říjen/listopad

5)    Vývojové rozhovory   (min. 2x za rok)

 

Proces adaptace:

1)    ZVYKACÍ  FÁZE  (ZÁKLADNÍ)

 1.týden – dítě s rodičem 1 hod.

  -   Rodič sedí pasivně, aktivně sleduje dítě, neruší dítě svými podněty  (nehrát si s dítětem, kontakt k učitelce - pozitivní vztah důvěry rodičů k zařízení)

2)    STABILIZAČNÍ  FÁZE

 2. Týden – dítě max. 20 min bez rodiče.

 -          Rituál rozloučení, pak přivítání (indiv.záležitost, děti smějí plakat – to je normání)

 3)    KONEČNÁ  FÁZE

 -          Čas je dán dle daného dítěte (dopol.svačina, oběd,.....)

-      Dítě odpočívá - nejlépe, když ho maminka probudí, posvačí a jdou domů.

-          Rodič stále na telefonu (když učitelka zavolá, hned dítě odvádí domů)

-          Tento proces do Vánoc

-          Doba trvání většinou 4 – 8 týdnů

  

Pokud si dítě nezvykne – „není schopno to ustát“, hledá se jiné řešení (nezralost do této skupiny, méně dětí, chůva, zkusit později, …..)

Není to špatně, vždy vycházet  od dítěte.

 

Tato pedagogika je zaměřena na dítě!

Free Joomla! template by L.THEME