Naše školka

Naše mateřská škola

Mateřská škola Uherský Ostroh se nachází za sídlištěm, uprostřed soukromých zahrad a polí. Škola je ve velmi klidném prostředí odkloněna od dopravního ruchu.

Rozsáhlá, pavilónová, dvojpodlažní budova má dva vchody. Budova má celkem 4 třídy. Zadní, hospodářský pavilon je složen z kuchyně, z kotelny a obytného bytu.

Provoz mateřské školy byl zahájen 29.1.1984. Historie školy má teprve třicetiletou tradici.

V roce 2013 proběhla v mateřské škole velká rekonstrukce. Fasáda školy odpovídá barvám třídy. Nově příchozí rodiče a děti se budou lehce orientovat.

V levém pavilonu v přízemí se nachází Modrá třída a v prvním poschodí je třída Oranžová, speciální - logopedická. V pravém pavilonu dole v přízemí je třída Žlutá a nahoře v prvním poschodí se nachází třída Zelená a ředitelna. Pavilony jsou spojeny středovou chodbou, která spojuje i zadní část hospodářské budovy. Oba dva vchody jsou chráněny andělíčky.

hymna

Budova mateřské školy leží uprostřed školní zahrady. Přední strana nabízí pohled na sídliště a stavení domů. Zadní strana je obklopena zemědělskými políčky. Podél Severo-východní strany zahrady teče potok Okluky. Celá mateřská škola i se školní zahradou je bezpečně uzavřena oplocením.

Školní zahrada obklopující mateřskou školu, je pro děti relaxačním, fyzickým, psychickým, spontánním a sportovním vyžitím. Pro jejich účely jsou zde dvě velká pískoviště a různé druhy průlezek, houpaček a skluzavek. Vzrostlé stromy u pískoviště poskytují dětem dostatečné množství stínu, aby si mohly v klidu hrát a předešlo se přehřátí dětského organismu, hlavně v teplých, letních dnech. Uměle vytvořený kopec na naší školní zahradě je zdrojem pro různé herní aktivity, jak pro sportovní, tak i pro dramatické a v zimě dětem poskytuje sněhové radovánky.

Pohled z oken mateřské školy nabízí dětem různorodé pozorování. Z oken šatny je možné pozorovat pohoří Chřibů i s jeho dominantou hradem Buchlovem a s jeho věrnou družkou kapličkou Barborkou. Na komín zadní části hospodářské budovy přilétává, v letních měsících, náš host z jižních krajin, čáp bílý. Na svém letním pobytu se dětem představuje v celé své kráse a děti mají možnost přímého pozorování.

Přední strana oken, ze tříd, nabízí pohled na školní zahradu a na chodníček vedoucí přes zahradu od branky až po hlavní vchody školy. Tento pohled z okna, se podílel na vzniku ranního rituálu, „jako ještě jeden pozdrav na cestu“. Děti z každé třídy mají možnost ještě zamávat svým blízkým na rozloučenou.

Krásné přírodní okolí nás zve k procházkám. Za příznivého počasí využíváme tohoto prostředí k poznávání okolí: k pozorování stromů, plodin a rostlin rostoucích na poli, v zahrádkách a kolem cest. Pozorujeme práci lidí a strojů na poli. Díky tomuto krásnému a jedinečnému prostředí odvíjíme náměty i pro náš Školní vzdělávací program.

Na bezpečnost dětí v mateřské škole klademe velký důraz. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně školeni o dodržování bezpečnosti na pracovišti. Děti jsou pod neustálým pedagogickým dozorem a pedagožkami jsou poučovány o bezpečnosti v mateřské škole i na vycházkách a mimoškolních akcích.

Naši školní zahradu tvoří nové herní prvky, s novými průlezkami, lavičkami a novým dřevěným altánem.

V naší mateřské škole se všichni snažíme vytvořit šťastné a spokojené prostředí pro děti.

 

 

Free Joomla! template by L.THEME