Projekty

Kamarádi v Domovince

          Vzájemné obohacení dvou generací — dětství a stáří. Děti se seznámí se stářím a jeho přednostmi i starostmi, učí se ohleduplnosti a slušnosti vůči starší generaci (společné vánoční pečení, Fašank, svátek maminek, Mikuláš aj.)

Pro knížku do knihovny

          Ve spolupráci s místní knihovnou realizujeme vzdělávací a zážitkový program „Pro knížku do knihovny“ Cílem projektu je vést děti k vnímání knižní kultury, učit komunikaci samostatnosti, zodpovědnosti za věci svěřené. 

Kamarádi s knihou

          Od března žáci 3. třídy ZŠ přicházejí k nám a čtou našim dětem. Na závěr návštěva knihovny s čítárnou v ZŠ.

Pohádkové čtení s prarodiči

          Prarodiče přicházejí za dětmi dopoledne do třídy, kde mají svého vnuka/vnučku a čtou dětem pohádku. Návrat ke klasickému čtení pohádek, kterých v rodinách ubývá a přesto je nenahraditelné.

Odpoledne s rodiči a prarodiči

          Oslava svátku maminek (květen), tatínků (červen), podzimní odpoledne s prarodiči, vánoční besídky (upevnění vztahu

          dítě—rodič—prarodič, seznámení se s naší pedagogikou).

 Těšíme se do školy

          V tomto projektu nezapomínáme ani na nezbytnost předškolních dětí umět pracovat v homogenní skupině. K tomu slouží právě tento projekt, v jehož rámci se po obědě všechny děti předškolního věku scházejí v jedné třídě, kde krátce odpočívají a pak se věnují přípravě na základní školu.

Adaptační období dětí 2–3 letých

          Tři týdny ve spolupráci s rodiči.