Přírodní učebna Otakara Borůvky slavnostně otevřela svoji bránu

Vytisknout

ESC 0018     Ve čtvrtek 8. října jsme slavnostně otevřeli Přírodní učebnu Otakara Borůvky. K naší velké lítosti se akce nemohla konat v původním plánovaném rozsahu s kulturním vystoupením našich žáků a aktivitami pro děti  a jejich rodiče. Proběhla tak pouze v omezeném počtu hostů z řad partnerů projektu a pedagogů.

     Pásku symbolické zelené barvy přestřihli společně pan starosta Ing. Vlastimil Petřík, pan ředitel Mgr. Petr Bělohrad, paní Ing. Eva Ptáčková, která je autorkou projektové dokumentace a paní Ing. Ladislava Nagyová za realizační firmu Garden.

           Slunečné podzimní odpoledne vykouzlilo v zahradě příjemnou atmosféru, která dokreslila pestrou výzdobu. Paní učitelky s dětmi ve výtvarné výchově a pracovních činnostech vyrobily rozmanité dekorace z plodů a darů přírody. Nejen obrázky, ale i pestré nápady se zpracováním stromů, dýní, brambor, plodů zahrady i lesa se prolínaly celou přírodní učebnou.

       Hosté se seznámili s jednotlivými didaktickými prvky, které v zahradě vznikly a jejich významnou rolí při zvyšování druhové rozmanitosti rostlin a živočichů v blízkosti školy i pro prožitkové a badatelské vyučování pod širým nebem. Měli také možnost si vyzkoušet i některé aktivity s novými pomůckami a prostudovat naučné tabule s ilustracemi MVDr. Pavla Procházky k jednotlivým ekosystémům  a také k poctě Prof. RNDr. Otakaru Borůvkovi, DrSc. Příjemnou a velmi chutnou tečkou bylo občerstvení věnované z Ekofarmy Javorník.

        Přírodní učebna Otakara Borůvky žila pestrým životem už během měsíce září, kdy pěkné počasí a příjemné prostředí využívali k pobytu s dětmi na čerstvém vzduchu vyučující napříč předměty. Nutno také pochválit šikovné a ochotné pracanty z řad žáků, kteří s maximálním nasazením pomáhali vyrábět a instalovat řadu prvků a dokončovat závěrečné úpravy.

         Naše přírodní učebna je živým prostorem, který si mohou žáci se svými pedagogy dále vylepšovat, doplňovat a pečovat o něj. Také doufáme, že brzy budeme mít možnost otevřít její brány i rodičům našich žáků a veřejnosti.

REPORTÁŽ TVS ze slavnostního otevření

FOTOGALERIE – prázdninové brigády

FOTOGALERIE – otevření

 Autor projektu: Ing. Eva Ptáčková, DIS

 Realizace: firma GARD&N  Staré Město

 Spolupráce při výrobě prvků do zahrady SOŠG Staré Město

 Grafika: Studio MATĚJÍK

 Za ochotnou spolupráci a poskytnutí ukázkových kmenů dřevin, materiálu na stavbu broukoviště  a prvků do výuky matematiky velmi děkujeme firmě DYAS WARE, s. r. o.,

 společnostem Singulární les Uh. Ostroh, z. s.

 Lesní družstvo pro Uh. Ostroh a okolí,

 firmě ACTIV WOOD, s.r.o.

 panu Antonínu Hůskovi a paní Barboře Plchové.

 Za pomoc při realizaci a výrobě didaktických prvků děkujeme

 panu Luďku Hrachovskému, Martinu Pírkovi, Ladislavu Trojkovi,

 členům Badatelského klubu, pedagogického sboru a žákům ZŠ.

 Projekt Přírodní učebna Otakara Borůvky je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí (www.sfzp.cz, www.mzp.cz) a za podpory zřizovatele školy Města Uherský Ostroh. Dále projekt finančně podpořily Lesy ČR, s. p. a Zlínský kraj.

NPZP povinná publicita banner A4 rgb

 

Logo uh. Ostrohu 

 Logo PUOBlesycr   logo Zlinsky kraj