Paralympijský školní den

Vytisknout

 PŠD           Od loňského školního roku je naše škola zapojena do projektu „Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti“ (APIV). V rámci tohoto projektu spolupracujeme s konzultanty Katedry aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Byla nám poskytnuta např. podpora při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu do tělesné výchovy, pomoc při organizaci lyžařského výcviku formou asistentky - trasérky pro žákyni se zdravotním znevýhodněním nebo zapůjčeny speciální pomůcky    do TV. Letos jsme požádali o realizaci akce s názvem Paralympijský školní den.

Několikaletými zkušenostmi prověřený vzdělávací program, který se uskutečnil 22. října, si vytýčil úkol přiblížit život jak handicapovaných sportovců, tak i dalších lidí se zdravotním znevýhodněním   a zároveň formovat kladné postoje žáků k osobám s postižením na základě lidské solidarity, tolerance, vzájemného respektu a jejich plnohodnotného začlenění do společnosti. V průběhu projektového dopoledne si žáci mohli na několika stanovištích vyzkoušet sportovní odvětví osob s tělesným a zrakovým postižením. Zahráli si basketbal na vozíku, goalball, vyzkoušeli základní mobilitu bez zrakové kontroly, síly změřili také v cílových sportech jako je boccia a curling. Neméně zajímavá a v mnoha směrech poučná byla beseda s paralympijskou vítězkou z Pekingu 2008 - atletkou Evou Kacanu.

 

Soutěživý zápal dětí, jejich aktivní naslouchání a také pozitivní zpětná vazba vyučujících nás vedou k závěru, že tento projektový den měl hlubší smysl. Pro všechny zúčastněné bylo jistě inspirující zjistit, že i přes určitý zdravotní handicap může člověk vést aktivní životní styl a sportovní aktivity mohou být nedílnou součástí jeho života. 

Více ve fotogalerii:

http://www.skolstvi.uhostroh.cz/cz/index.php/tridy-2/fotogalerie/330-paralympijsky-skolni-den-i

http://www.skolstvi.uhostroh.cz/cz/index.php/tridy-2/fotogalerie/331-paralympijsky-skolni-den-ii

http://www.skolstvi.uhostroh.cz/cz/index.php/tridy-2/fotogalerie/332-paralympijsky-skolni-den-iii