Poděkování za sladké dopoledne a jeden dobrý skutek

Vytisknout

Ještě, než se naplno rozběhne kolotoč nového školního roku, dlužíme poděkování za prožití jednoho medového dopoledne a příležitost věnovat příspěvek na zvířátka v nouzi.

 

Poslední červnový týden by se mohl zdát promarněným časem, ale i mimo školní lavice se dá najít mnoho zajímavých                       a inspirativních příležitostí a nemusíme jezdit daleko.

Moc mile nás na dvorku v Uherském Ostrohu přivítali manželé Juřenovi. „Byli jsme na návštěvě u dědy spolužáka. Říkal nám, jaký je vývoj včely, jakou má v úlu práci a jak poznáme královnu. Viděli jsme rámek s plástem a jak se v doma vyrobeném medometu odstřeďuje med. Když byl med v hrnci, dostali jsme všichni lžičky a mohli ochutnávat. Panečku, to byla dobrota!“ (napsala Nikol Zezulová)

Děkujeme za velmi srdečné a zajímavé setkání i s občerstvením.

Včeličky

Medomet

Med

 

 

 

 

 

 

 

 

Slunečné počasí nás zlákalo také k výletu do Buchlovic, kde jsme vzali útokem rozlehlý zámecký park i čokoládovnu, ale hlavně jsme zde navštívili Záchrannou stanici volně žijících živočichů. Popovídali jsme si s krkavcem a zblízka si prohlédli mnoho zástupců živočišné říše, kteří by ve volné přírodě pravděpodobně nepřežili (často díky zraněním způsobených člověkem nebo technikou).                 Na péči o zvířata v nouzi v záchranné stanici jsme (dle rozhodnutí dětí) věnovali 1000,- Kč z peněz utržených na Velikonočním jarmarku. Tímto děkujeme všem maminkám, babičkám za dobroty i výrobky, které pomáhaly dětem připravit a všem dalším rodinným příslušníkům a návštěvníkům jarmarku, kteří finančně přispěli svým nákupem.

                                                                                                                                                                 Kolektiv třídy (teď už) 7. A

Pro inspiraci přikládáme odkaz na leták Záchranné stanice Buchlovice:

Záchranná stanice Buchlovice http://www.stanicebuchlovice.ic.cz/aktuality/propagacnimaterialy/informacni_letak.pdf

Záchranná staniceSrneček