Tisková zpráva

Vytisknout

Logo PUOB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uherský Ostroh 15. 1. 2019                                                                            

Přírodní učebna Otakara Borůvky vyláká děti do přírody        

Základní škola v Uherském Ostrohu za podpory zřizovatele školy Města Uherský Ostroh zahájila realizaci projektu s názvem Přírodní učebna Otakara Borůvky.

Projekt je zaměřen na vybudování školní zahrady v přírodním stylu s venkovní učebnou a ukázkovými biotopy. Cílem je vytvořit kvalitní technické a didaktické zázemí pro názornou výuku podle zásad environmentální výchovy. Vznikne inspirující prostor k badatelským činnostem, prostor se snahou motivovat děti k zájmu o přírodu, péči o životní prostředí a místo, kde žijí.  Společným zájmem pedagogů        i rodičů je, aby děti pobývaly více na čerstvém vzduchu, učily se v kontaktu s přírodou poznávat okolní svět, samy sebe i komunikovat se světem. Zároveň bude zahrada místem setkávání dětí s rodiči a veřejností.

Učebna bude vybudována na pozemku zřizovatele v areálu školy a ponese jméno Otakara Borůvky, matematika světového významu, který se v Uherském Ostrohu narodil. Základem projektu zahrady a nosnými tématy jsou biotopy – stanoviště s vhodnými životními podmínkami pro určité organismy (les, louka, zahrada, voda) a s ohledem na ně budou vytvářeny didaktické prvky (dendrologická stezka, broukoviště, ptačí a netopýří budky, krmítka, hmyzí hotel, jezírko, vyvýšené záhony, kompost, venkovní učebna, hmatový chodník a další). Biotopy propojí naučná stezka, ke které žáci s učiteli navrhli informační tabule a pracovní listy. Část prvků zajistí společnosti dle výběrového řízení, část vybudují žáci pod vedením pedagogů či se zapojením rodičů a dalších zájemců z řad veřejnosti a subjektů v obci.

Součástí realizace je i projekt „Jaro, léto, podzim, zima – bádat v přírodě je prima“, díky kterému jsou pořizovány didaktické pomůcky           a materiály, které splňují požadavky na badatelské vyučování (např. terénní mikroskopy, dalekohledy, lovičky, meteorologická stanice, určovací klíče, odborná literatura). Učebna tak bude sloužit nejen jako domov pro volně žijící druhy rostlin a živočichů, ale poskytne rozmanité příležitosti k ověření školních znalostí v praxi.

Projekt Přírodní učebna Otakara Borůvky je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí (www.sfzp.cz, www.mzp.cz), Zlínským krajem a dále projekt finančně podpořily Lesy ČR, s. p.

NPZP povinná publicita banner A4 rgb

 

logo Zlinsky krajlesycr

 Město uho

 

 

 Tisková zpráva ke stažení