3.A

Vytisknout

 

 

 

 

Třídní učitelka: Mgr. Ludmila Kašpárková

ROZVRH HODIN                                                                                                                  Školní rok: 2019-2020

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:05 - 7:50 8:00 - 8:45 9:00 - 9:45 10:05 - 10:50 11:00-11:45 11:55 - 12:40 12:50 - 13:35 13:45 - 14:30
  1. 14:40 - 15:25
Po  -   ČJ 
 AJ   
    M
   VV  PRV      
Út  -   ČJ   TV 

  TV   

  ČT
 M      
St  -    TV   ČJ
     M
   Pč 
 ČT      
Čt  -    ČJ 
  M   
AJ    
   PRV    ČT      
 -   ČJ     M 
  AJ PRV
 Hv
     

 

DOMÁCÍ VÝUKA.
UčíTelka (pořad ČT) 

https://skolakov.eu/

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

http://www.matyskova-matematika.cz/

https://www.matika.in/cs/

https://www.skolasnadhledem.cz/

http://matematika.hrou.cz/

https://www.umimeto.org/ 

https://brumlik.estranky.cz/

http://sotkoviny.cz/hry/hry0/hraj-si-cti-a-pis-pomuze-ti-mys-zabavna-ucebnice-ke-stazeni-zdar

https://vida.cz/vida-na-doma?fbclid=IwAR0-L0XCVyDlgrKVZF22c5w1oSjnuwfoev2NGkjEQmhG6e3Wu_JENNuRBws

 

 

 

 

 Milí kluci a děvčátka,1.června se slaví Mezinárodní den dětí. Užívejte si dny plné radosti a zábavy. Plňte si svá přání. Vaše paní učitelka. J

    

 

ČESKÝ JAZYK (1. – 5. 6. 2020)

Čteme knihy dle vlastního výběru (Čtenářská karta).

Nezapomeň na naši třídní soutěž „Soutěž o nejlepšího čtenáře 3.A“. J

(PO): 

Učebnice ČJ - str. 126/ Přehled slovních druhů: Nauč se zpaměti poučku o podstatných a přídavných jménech.

Podstatná jména (1.) – procvičování:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/vyhledavani-1.html

Přídavná jména (2.) – procvičování:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/vyhledavani-1.html

Zájmena (3.) – procvičování:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/zajmena/vyhledavani-1.html

(ÚT):  Zopakuj si poučku o podstatných a přídavných jménech.

Učebnice ČJ - str. 128/ cv. 1:

„SOUVĚTÍ je větný celek o 2 a více větách.“

b) Větné vzorce souvětí:

1. souvětí: V1 a V2.

2. souvětí: V1, jaké V2.

3. souvětí: V1, dokud V2.

4. souvětí: Když V1, V2.

5 souvětí: V1, až V2.

6. souvětí: V1 a V2.

c)

1. souvětí

hrají si (děti)

3. osoba čísla množného

číhá (Rek)

3. osoba čísla jednotného

2. souvětí

netuší (chodci)

3. osoba čísla množného

čeká (překvapení)

3. osoba čísla jednotného

3. souvětí

nepohne se (pes)

3. osoba čísla jednotného

nepřiblíží se (chodec)

3. osoba čísla jednotného

4. souvětí

nastane (okamžik)

3. osoba čísla jednotného

vyštěkne (Rek)

3. osoba čísla jednotného

5. souvětí

leknou se (lidé)

3. osoba čísla množného

podlomí se (nohy)

3. osoba čísla množného

6. souvětí

hrají si (děti)

3. osoba čísla množného

číhá (Rek)

3. osoba čísla jednotného

                                   

d) V každé větě je 1 určité sloveso.

Slovesa – procvičování:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

                                                 

(ST): Učebnice ČJ - str. 126/ Přehled slovních druhů: Nauč se zpaměti poučku o zájmenech.

Učebnice ČJ - str. 129/ cv. 5 (pozorně pročíst)

- str. 128/ cv. 2: na fólii

Slovesa (5.) – procvičování:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni2.htm

Věta jednoduchá, souvětí – procvičování:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

(ČT):  Zopakuj si poučku o podstatných jménech, přídavných jménech a zájmenech.

Učebnice ČJ - str. 129/ cv. 3 do cvičného sešitu

                                       cv. 4 ústně        

Přídavná jména (2.) – procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/vyhledavani-1.html

Slovesa (5.) – procvičování:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni3.htm

Věta jednoduchá, souvětí – procvičování:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

(PÁ): Zopakuj si zpaměti poučku o podstatných jménech, přídavných jménech a zájmenech.

Učebnice ČJ - str. 129/ cv. 6 a), b) ústně

Podstatná jména (1.) /určování rodů – procvičování:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni1.htm

 

Pády podstatných jmen (1.) – procvičování:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm

Podstatná jména (1.) /určování mluvnických kategorií – procvičování:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni1.htm

MATEMATIKA (1. - 5. 6. 2020)

(PO): Učebnice M str. 27/ cv. 20 do cvičného sešitu                   

cv. 20/ str. 27:

3 kg mrkve …………….3 . 12 Kč

2 kg okurek ………….. 2 . 24 Kč

za mrkve……………….……..? Kč

za okurky ……………………..? Kč

celkem zaplatila …………..? Kč

(3 . 12) + (2 . 24) = 36 + 48 = 84 Kč

Za mrkve zaplatila 36 korun.

Za okurky zaplatila 48 korun.

Celkem zaplatila 84 korun.

 

str. 27/ cv. 21 do cvičného sešitu: zápis, příklad, odpověď

(Samostatná práce – vypracuj a vhoď do domovní schránky.)

str. 27/ cv. 21 SÚ ústně

 

Násobení – procvičování: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-0-1-2-3-4-5-6-typ2/priklady.html

 

Dělení – procvičování: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/deleni-0-1-2-3-4-5-6/priklady.html

 

(ÚT): Učebnice M str. 28 - cv. 4/ 3., 4. sloupec do cvičného sešitu (s rozkladem)                    (Samostatná práce - vypracuj a vhoď do domovní schránky.)

 

Zaokrouhlování – procvičování: https://www.umimematiku.cz/pocitani-zaokrouhlovani-desitky-stovky/5054                                                                               

Násobení – procvičování: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-v-oblacich/priklady1.htm

Násobení – procvičování: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-v-oblacich/priklady10.htm

(ST): Učebnice M str. 28 - cv. 4/ 5., 6. sloupec do cvičného sešitu (s rozkladem)      

                                               - cv. 7 ústně    

                                               - cv. 8, 9, 10 na fólii        

Zaokrouhlování – procvičování: https://www.umimematiku.cz/pocitani-zaokrouhlovani-desitky-stovky/4740

 

Dělení se zbytkem – procvičování: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/zvykackovy-automat/pocitame.html

 

Dělení se zbytkem – procvičování: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/zvykackovy-automat/pocitame.html

 

                         

(ČT): Učebnice M str. 29 - cv. 11, 1, 13 SÚ ústně

- cv. 14/ do cvičného sešitu

- cv. 15 ústně

– cv. 16: zápis, příklad, odpověď (Samostatná práce - vypracuj a vhoď do domovní schránky.)

Dělení se zbytkem – procvičování: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady1.htm

 

Násobení – procvičování: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-v-oblacich/priklady3.htm

 

(PÁ):

Trojúhelník  https://www.youtube.com/watch?v=HuWO3pPc4lQ

Čtyřúhelník https://www.youtube.com/watch?v=8IWTzsswN7c

Učebnice M str. 30/ - cv. 1, 2, 3 na fólii

                                 - cv. 4, 5 na čtverečkovaný papír, do cvičného sešitu

                                    

 

 

   

 

 PRVOUKA (25. – 29. 5. 2020)

 VÝPRAVY DO VESMÍRU    Učebnice str. 69/ PS str. 60 (zápis na Whats App)

Souhvězdí Herkula https://www.pigy.cz/novinky/souhvezdi-herkula-1/

Chvilka s noční oblohou  https://www.planetum.cz/porad/chvilka-s-nocni-oblohou/

Zopakuj si sestavu z jógy pro děti „Pozdrav Slunci“: http://www.jogaprodeti.cz/index.php/component/content/article?id=88

 

LES  Učebnice str. 70 - 71/ PS str. 61 - 62 (zápis na Whats App)

HV - zopakuj si píseň „Datel“ (Z. Svěrák – J. Uhlíř) https://www.youtube.com/watch?v=N9q6-P8g2eg

1. ÚKOL – pošli mi odpověď na Whats App:

Proč jsou DATEL i STRAKAPOUD nazýváni „lesní lékaři“ nebo „doktoři stromů“?

 

2. ÚKOL - krátký referát (vyber si): „LASICE HRANOSTAJ“ nebo „TETŘEV HLUŠEC“

    a) napiš heslovitě: kde žije, čím se živí, zajímavost …

    b) VV - nakresli jeho obrázek

 


 

                               

ANGLIČTINA

 úkol č.1 -Vytiskněte si tabulku, doplňte a nalepte do slovníku. Kdo nemá tiskárnu, opište slovíčka do slovníku ručně. Pak si postupně začněte přepisovat nová slovíčka 8x do šmíráku.

 úkol č.2

úkol č.3

odkazy na zvuková CD - pokud Vám chybí CD z pracovního sešitu nebo nahrávka učitelského CD.

Vzkaz pro rodiče 1

úkol č.4

Test č.1  - pošlete do 3.4.2020

úkol č. 5 A    pátý úkol jsem musela rozdělit na 2 části  A, B, kvůli velkému objemu dat.

úkol č.5 B

úkol č.6

úkol č. 7 - velikonoční

úkol č. 8

úkol č. 9

úkol č. 10

úkol č. 11 -  28.4.

úkol č. 12     4.5.2020

úkol č. 13     6.5. 2020

opakovací testy -  6.5.2020

úkol č. 14   - 12.5.2020

úkol č. 15 - 14.5.2020

úkol č. 16  - 19.5.2020

test U 8 - 21.5.2020

 

 

 

 

 

 

Informace pro rodiče:

Od března změna rozvrhu!

KVĚTEN

13., 27. 5. Muzikoterapie

 

ČERVEN

3. 6. Muzikoterapie

Olympijský běh