2.A

Vytisknout

Třídní učitelka: Mgr. Alena Větříšková

Rozvrh hodin:

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:05 - 7:50 8:00 - 8:45 9:00 -9:45  10:05-10:50 11:00-11:45 11:55-12:40 12:50 - 13:35 13:45 - 14:30 14:40 - 15:25
PO  ČJ PČ   ČJ          
ÚT  ČJ TV  TV  ČJ         
ST  TV  ČJ  M  PRV          
ČT  ČJ  M  ČJ  HV          
 ČJ PRV  VV  ČJ         
                   

26.5. Čj -podstatná jména         M-sloupec 18 nebo22, PS6 str.32    PRV-str.22 ,23         PS- str.7           Školní potřeby na šk. rok 2020-2021 524Kč zaplaťte ,prosím, v kanceláři ZŠ.Děkuji  29.5. ČJ-tvrdé a měkké souhlásky,podst. jména ,slovesa  M-procvičujeme násobilku do 7,geometrie-polopřímka str.5  Psaní str. 8,9 procvičujeme čtení                                                             2.6. ČJ-slabiky dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě str. 90,91  M-procvičování násobení a dělení na listech, které posílám PS str.17  PRV po str.27  PS str.10,11                                                                           Pracovní listy odevzdáte až si přijdete pro výkresy a ostatní pomůcky. Termín ještě upřesním