Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Historie školy

Základy školství v Uherském Ostrohu byly položeny, jako všude u nás, reformami Marie Terezie v 2. polovině 18. století. Zdejší triviální škola měla ovšem možnost navázat na bohaté tradice městského školství, rozvíjejícího se už od středověku. Déle než čtyřicet let působil na triviální škole rektor František Long, po něm se pak roku 1801 stal řídícím učitelem  známý pedagog Antonín Anderschöck. Školní budova v té době stála poblíž městské brány vedle domku čp. 29 směrem k židovskému městu.
Roku 1832 odkoupilo město od velkostatku dvoupatrovou budovu, kde dosud býval sklad soli. V této budově byla umístěna městská škola do roku 1892. Výuku dětí z Ostrožského Předměstí a z Kvačic vedl od roku 1779 jeden z pomocných učitelů ostrožské školy ve školním domku v Chaloupkách. Teprve v roce 1858 vznikla samostatná předměstská škola. Prvním řídícím učitelem se stal František Beránek, který byl za své zásluhy o školu a vzdělávání poctěn čestným titulem "vzorný učitel".
V důsledku narůstajícího počtu obyvatel a měnící se jeho demografické struktury koncem osmdesátých let 19. století, byla stále více pociťována potřeba vybudovat novou školu, která by v sobě zahrnovala nejen školství obecné, ale také vyšší typ škol měšťanských. Obecní výbory města, Předměstí i Kvačic se proto rozhodly vytvořit společnou školní obec a postavit jednu společnou školní budovu.
Školní budova byla nákladem 76 329,95 korun vybudována uprostřed obvodu v katastru Ostrožské Předměstí na pozemku, který k tomuto účelu věnoval kníže Jan z Lichtenštejna. Stavbu prováděl známý stavitel z Uherského Hradiště Josef Schaniak ml. Dne 28. srpna 1892 byla školní budova slavnostně posvěcena tehdejším inspektorem škol p. Františkem Perutkou z Uherského Hradiště. Stavitel p. Josef Schaniak odevzdal předsedovi místní školní rady p. Josefu Bartákovi pozlacený klíč od školní budovy. Ten jej předal správcům škol - nadučiteli Janu Borůvkovi a řediteli škol měšťanských Janu Rozsypalovi.
V roce 1989 započala nová přístavba školní budovy. Díky velkému úsilí ředitelství školy, městských orgánů a stavebního podniku OSP Staré Město dne 22. září 1992 byla slavnostně otevřena nová přístavba školy. Školní pavilón s dvanácti učebnami a devíti kabinety.

1889- školní výlet

V červnu v učitelské poradě usnesli se členové sboru učitelského, že má býti pro žactvo pořádán výlet do blízkého lesa, jako se každoročně dějě. i předložen návrh ten sl. místní školní radě ku schválení. Ale MŠR ve svém sezení usnesla se, by výlet školních dítek letos konán nebyl, protože prý není peněz. Upuštěno tedy ode všech příprav na výlet konaných. Sbor učitelský v náhradu za výlet chtěl zařídit dětem jednoduchou vycházku do přírody na půl dne, k čemu by nebylo třeba žádných výloh. Ale rodičové mnohých dítek nebyli s vycházkou spokojeni a přáli sobě míti pěkný výlet jako každoročně se děje, i nabídli se, že výlohy s tím spojené budou krýti. Tož odložen den ku vycházce původně ustanovený a na rychlo výlet zařízen. Příspěvky sebrány soukromě a tolik, že byl výlet hmotně úplně zabezpečen. Konány všechny přípravy a den určen na 13. července 1889. 

  Toho dne odpoledne byl výlet školních dítek školy obecné i školy mateřské z města Uh.Ostrohu do blízkého lesa. Výlet ten nad obyčejně se vydařil. o 2. hodině vyšli žáci od školní budovy s hudbou a práporem a k nim připojovalo se hojně obecenstva, než dorazili do lesa. v lese nastal veselý život. Přednášeny zpěvy 2-3 hlasé, deklamace, hry, prostocviky atd. Mezi tím byly dítky podělovány chlebem a párkami, preclíky a pivem častovány. Rovněž i dítky z mateřské školky za vedení slečny Saurovy svým zpěvem a všelijakým říkáním i rozličnými hrami mile pobavily obecenstvo, jež se nemohlo vynadiviti jich smělosti a dovednosti. K osmé hodině nastoupen zpáteční pochod a u školní budovy školní dítky provolaly císaři a králi slávu a rozešly se. Výlet se vydařil neobyčejně, a tím školní rok ukončen.

 

1905 - výstava žákovských prací

Po ukončení školního roku 16.7. byla uspořádána ve škole výstava učebných pomůcek, výkresů, písemných prací a ženských ručních prací starších žáků škol měšťanských. Výstavu navštívilo mnoho set lidí z Hradiště, Bzence, Veselí. Pracím žáků se dostalo hojné pochvaly a neméně uznání učitelstvu, jeho snaze a přičinlivosti. 

Free Joomla! template by L.THEME