Dramatický kroužek

Pravidelné schůzky ve školním roce 2017-2018:

Pondělí: 12.00 - 12.45 h 

Úterý: 13.00 - 13.45 h