Projekty

Školní rok 2020/2021

Realizace projektu OPVVV- číslo výzvy 02_18_063

logo EU a MSMTMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán OP VVV na základě žádosti o dotaci v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II. pro MŠ a ZŠ, rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvem „Výzva 63 v MŠ Uherský Ostroh“, s registračním číslem č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011298“.

Termín realizace projektu: 1.3. 2019 – 28. 2. 2021. 

Zvolené aktivity pro MŠ 
 1.      Školní asistent – personální podpora MŠ -  Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám.
 2.      Projektový den mimo školu -  Cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních

 3.      Chůva – personální podpora MŠ-  Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

4.      Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv-   Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení. 

Prima vizus

http://www.primavizus.cz/

 20190409120435700 0001 1

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDVÍDEK NIVEA

meda2

Již od roku 2002 se děti setkávají ve více než 200 a od roku 2017 ve více než 400 mateřských školách s milým kamarádem a pomocníkem. Medvídek NIVEA pomáhá s aktivní integrací dětí předškolního věku a dětí s odloženou školní docházkou z různých sociálních skupin. Nenásilnou formou a přirozenou hrou podporuje u dětí kreativitu, individuální nezávislost a přispívá k celkovému rozvoji dětské osobnosti. Pomáhá předškolákům rozšiřovat jejich klíčové kompetence a připravuje tak děti k úspěšnému vstupu do základní školy.

Více na https://www.nivea.cz/medvidek?gclid=EAIaIQobChMIpo-tjdPd5AIVUOR3Ch2lOAF5EAAYASAAEgKZXvD_BwE

 

 DĚTI NA STARTU

 
dns 1 300x180

Celonárodní projekt "Děti na startu" je věnovaný dětem ve věku 4-9 let-

Jedná se o děti malé, velké, subtilní či s nadváhou, děti sportovně založené, nebo naopak. U všech dětí se projekt snaží probudit radost z pohybu.

https://ceskosehybe.cz/deti-na-startu/

 

 

 

 

 

 

 

Free Joomla! template by L.THEME