KMŠ Uherský Ostroh

Bytí naplňovat radostí ze života

News

Zápis do MŠ

Těšíme se na naše nové kamarády, kteří za námi přijdou po prázdninách. K zápisu je proto zveme na čtvrtek 10.5. od 8.00 - 16.00, kdy se svými rodiči se mohou přijít zapsat na šk.rok 2018-19. Zák.zástupci si přinesou vyplňěnou žádost - včetně potvrzení od lékaře (najdete ji na našich stránkách - Dokumenty, příp. přímo v KMŠ)

Odpoledne s maminkami, babičkami

Maminko, děkuji Ti ....  

Společné setkání u příležitosti svátku matek -  9.5.zahrada KMŠ od 16.00. Těšíme se, přijďte za námi .

Hra Ukřižování

V tomto předvelikonočním období zveme malé i velké, aby se na nejvýznamnější křesťanské svátky přišli podívat očima těch nejmenších.

 

 

 

 

Začínáme s projekty

Jelikož se nám naše projekty v dřívějších letech velmi úspěšně osvědčily, není tomu proto překvapením, že i pro tento rok je znovu začínáme.

Prozatím je řeč o projektech "Cvičíme pro radost", kde jsou předškolní děti pravidelně vedeny k aktivnímu pohybu v podobě jumpingu - tedy skákání na trampolínách v místním fitness centrum Relax 21. A také "Kamarádi s knížkou", který je příbuzný našemu projektu "Pro knížku do knihovny", který již také zdárně probíhá, kdy děti navštěvují místní knihovnu, kde spolupracují s milou paní knihovnicí a rozvíjí si tak pozitivní vztah nejen ke knížkám, ale i knihovně samotné. Avšak v projektu "Kamarádi s knížkou" přichází k nám do školky žáci 3.tříd ze základní školy a společně předčítají vybrané knihy našim malým posluchačům.

Děkujeme personálu Relaxu 21 za odborné vedení a také vedení školy a paní učitelkám z 3. tříd za jejich vstříctnost. Fotografie z obou projektů naleznete v naší fotogalerii.