KMŠ Uherský Ostroh

Bytí naplňovat radostí ze života

Home Mateřská škola s křesťanskou výchovou

Bytí naplňovat radostí ze života

Dítě nese již vše v sobě, aby svůj život mohlo rozvíjet. My k tomu vytváříme předpoklady. Naším úkolem je dítě v jeho vývoji doprovázet a podporovat. Radost z bytí je třeba získat a posilovat.   Dáváme dítěti bezpečí a zprostředkováváme pocit jistoty, jsme vzory, podle kterých se může orientovat. Doprovázíme jeho bádání a objevování se zájmem a otvíráme nové hrací a zkušenostní prostory.
"I když není vždy lehké žít, je dobré, že jsem".