KMŠ Uherský Ostroh

Bytí naplňovat radostí ze života

 

Třídy a kolektiv pro šk.r. 2018/19

Dvě třídy heterogenní (smíšené) od 3-7 let:

      

                                             

třída Sluníčka (1.poschodí) 

pedagogické pracovnice:       pedag.pracovnice  Bc. Nikol Santlerová

                                               pedag.pracovnice Bc. Michaela Nováková

 

třída Broučci (l.poschodí)    

pedagogické pracovnice:       ředitelka Zdeňka Baladová

                                               pedag.pracovnice Ivana Veselá

                                               pedag.pracovnice Bc. Monika Podkalská DiS.

Jedna třída dětí od 2-3 let

 

třída Malošci (suterén)          ředitelka Zdeňka Baladová

                                                pedag.pracovnice Ivana Veselá

                                                pedag.pracovnice Bc. Monika Podkalská DiS.

                                                chůva Zdena Omastová

 

 

třída Večerníčci (přízemí)    děti odpočívají, odcházejí domů

 

Provozní pracovníci:

o čistotu se stará                   Magdaléna Šišperová (školnice) a  Zdena Omastová (část.úv.)

 

o plná bříška dětí pečuje       ved. ŠJ  Hana Galušková

                                              ved.kuchařka  Martina Křížanová, pom.kuchařka Karla Kuřinová

práci všeho druhu zajišťuje    údržbář  Josef Lopata