KMŠ Uherský Ostroh

Bytí naplňovat radostí ze života

Platby Překvapený

Školné …………  400,- Kč  měsíčně

Osvobozeni:

-        poslední rok docházky před nástupem do ZŠ, příp. odklad 

-        sociální případy (po doložení potřebných dokladů)

 

Stravné:

Docházka celodenní 3 – 6 leté děti:

přesnídávka        8,-Kč

oběd                 18,-Kč

svačina               7,-Kč

------------------------------

Celkem             33,-Kč

 

Docházka polodenní 3 – 6 leté děti:

přesnídávka       8,- Kč

oběd                 18,-Kč

------------------------------

Celkem             26,-Kč

 

 

Docházka celodenní 7 leté děti:

přesnídávka       9,-Kč

oběd                 19,-Kč

svačina              8,-Kč

------------------------------

Celkem             36,-Kč

 

 

Docházka polodenní 7 leté děti:

přesnídávka       9,-Kč

oběd                 19,-Kč

------------------------------

Celkem             28,-Kč

 

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ  - do 8 hod. telefonicky tel.: 572 591 491   mobil 739358012, osobně. 

 

500,-/rok ... příspěvek do Fondu rodičů (kulturní akce, výlety,....)