KMŠ Uherský Ostroh

Bytí naplňovat radostí ze života

Spolupráce KMŠ

Spolupráce s pediatrem, zubní lékařkou. psycholožkou, logopedkou, duchovním, učiteli a vedenim ZŠ, a domem dětí Pastelka, s křesťanskou mládeží, se skupinou historického šermu "Menento Mori", s Domovinkou (domov pro starší občany města),knihovnou,Relax21(fitnes),hasiči a místní PČR,s Mateřskými školami v Jižním Tyrolsku a Vídni.

 • Rodiče si zřídili společenství rodičů (registrace pod Ministerstvem vnitra)
 • Pořádání tradičnách akcí: 
 • Slavnost Díkůvzdání
 • Odpoledne s prarodiči 
  Mikulášská a Vánoční besídka (i pro veřejnost v kostele) 
  Předmasopustní karneval 
  Velikonoční svátky (divadelní hra "ukřižování Pána Ježíše" v kostele) 
  Vítání jara, vynášení Moreny 
  Den matek, Den otců 
  výlety, exkurze 
  návštěvy divadelních a filmových představení 
  "narozeninový den" každého dítěte
 • Akce pro širokou veřejnost :
  Pohádkový les ke Dnu dětí (pro město i široké okolí -poslední sobota v květnu)
  Letní slavnost pro děti odcházející do ZŠ (pasování školáků-polovina června)