KMŠ Uherský Ostroh

Bytí naplňovat radostí ze života

Home Den ve školce

Den ve školce KMŠ

Den v naší školce  (rámcový denní řád)

 

 Je podřízen biorytmu dítěte, uváděné časy jsou orientační:

 

6.15 – 7.30      otvírá se mateřská škola, děti se scházejí ve třídě u Sluníček, kde si hrají.

 

7.30 – 8.50     rozcházíme se do dalších dvou tříd:  Broučků a Večerníčků. Zajištěn pitný režim, ovoce.

                         Volná hra dětí, tvořivá činnost, individuální práce s dětmi, tělovýchovný blok,

                         komunitní ranní kruh, blok objevů, otázek a odpovědí, 

                         starší jezdí plavat do Uh.Hradišti (jedno pololetí - jedno dopoledne v týdnu)

 

8.50 – 9.10     hygiena, svačina

 

9.10 –9.50    dokončení ranní hry, skupinová práce s dětmi zaměřená na celistvý rozvoj osobnosti dítěte,

                        uskutečňování projektových témat

 

 9.50 – 11.40   převlékání, pobyt venku – praktická ekologická výchova, pozorování, objevování, hry, pokusy

                          s přírodním materiálem, pohybové a sportovní hry, tematické návštěvy,

                          v zimě starší děti 1x týdně bruslení

 

11.40 – 12.40   hygiena, oběd, příprava na odpočinek - děti se nemusí převlékat do pyžamek

 

12.40 – 14.30   pohádka, písnička, odpočinek, individ. logopedické cvičení s logoped.asistentkami

 

-  děti v posledním roce vzdělávání zařazeny do projektu "Těšíme se na školu" - po chvilce odpočinku na karimatkách pracují pod  vedením pedagogických pracovnic ve třídě Sluníček (příprava na školu).

 

14.30 – 15.00  postupně vstávání, oblékání, svačina

 

15.00 – 16.15  volná hra dětí, tvořivá činnost dle zájmu (výtvarné, hudební, pohybové aktivity,

                           individuální práce s dětmi, individuální diagnostika, při pěkném počasí pobyt na zahradě,

                          odchod domů).

 Malošci (děti 2-3 leté) :

 08.00 - 10.00    samostatná vých.vzdělávací práce s ped.pracovnicí+chůvou (suterén - třída, hrací místnost, kuchyňka)

 10.00 - 11.15    společný pobyt venku s ostatními dětmi

 11.15 - 12.40    hygiena, příprava na oběd, oběd, hygiena

 12.40 - 14.15    odpočinek

 14.15 - 14.45    svačina, přesun do třídy Večerníčků

 

Budova je zabezpečena bezpečnostním a kamerovým systémem. Každý rodič vlastní vstupní čip, příp.se pro vstup do budovy použije "domácí telefon".

Rodiče mohou do tříd vstupovat během dne, respektují pouze čas určený k odpočinku dětí.

Podílí se a zapojují do veškerých činností a akcí určených dětem.

Při mimovýchovných akcích, kdy jsou přítomni rodiče, zodpovídají za bezbečnost svých dětí.  

Zváni jsou i rodiče, jejichž děti naši školu nenavštěvují.

Úterý, čtvrtek odpoledne 15.00-16.00 - hravé dopoledne pro maminky s dětmi v suterénu (možnost využití tělocvičny, třídy,...)