KMŠ Uherský Ostroh

Bytí naplňovat radostí ze života

O nás KMŠ

Snaha o obnovení křesťanského školství v Uherském Ostrohu vyvrcholila v září 1991 založením naší mateřské školy s křesťanskou výchovou.

V okrese Uh. Hradiště vznikly postupně tři MŠ s alternativou křesťanské výchovy – Uh. Hradiště, Staré Město a naše. Koncepce byla tvořena společně – zejména pí Zinou Májíčkovou, která byla ředitelkou v MŠ Uh. Hradiště, ale také metodičkou pro tyto typy školek.

Po přejití naší MŠ do samostatného subjektu jsme si naše školka začala tvořit svůj ŠVP PV včetně koncepce.

Po dvaceti letech existence naší MŠ s křesťanskou výchovou začínáme pracovat s koncepcí Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta. Na základě proškolení našich pedagogických pracovnic, navíc 2,5ročním školení pí ředitelky v této oblasti a její 6 týdenní stáže v MŠ Jižním Tyrolsku, kde již dle této koncepce pracují, jsme se rozhodli utvořit naši vlastní koncepci. Postupně  praktické stáže v MS v Jižním Tyrolsku absolvovaly i ostatní naše pí učitelky. Od roku 2017 spolupracujeme zejm. v oblasti výchovně-vzdělávací práce nejmenších dětí 2 - 3 letých s MŠ ve Vídni.

Získané zkušenosti, poznatky a náměty  využíváme, ale vycházíme zejména z naší kultury, tradic a podmínek. Vítáme však stále výměnu zkušeností a dialog, který umožňuje určitým způsobem participovat na zkušenosti druhého a umožňuje alespoň trochu porozumět tomu, proč ten druhý říká to, co říká a dělá.