KMŠ Uherský Ostroh

Bytí naplňovat radostí ze života

ZÁPIS DO MŠ

proběhne 9.5. od 8.00 - 16.00. Přineste si s sebou vyplněnou Žádost o přijetí (děti mladší 5 let i potvrzení lékaře). Naleznete ji na našich stránkách - Dokumenty, příp. vyzvedněte přímo v MŠ. Kdo má zájem, může se kdykoliv s dítětem za námi podívat do MŠ a tak vidět běžný chod v naší školičce.